september 20, 2017

Injisering på «drop arm»

Etter en overdose på metadon for 2 uker siden så fikk jeg halveis drop arm. Enten sovnet jeg på armen eller så er det på …