Hei, jeg tar 40 mg rivotril som sovemedisin. Hvordan bør jeg trappe ned?

Kvinne, 47 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Du skriver ikke om du har tenkt å trappe ned noe, eller gå helt av medikamentet. I Felleskatalogen anbefaler de nedtrapping av Rivotril fordi «Abstinenssymptomer kan utvikles etter lang tids bruk, spesielt hvis daglig dose seponeres brått. Symptomer er skjelving og svetting, uro, søvnforstyrrelser og angst, og kan inkludere farlige fysiske og psykologiske reaksjoner som anfall og symptomatiske psykoser (delirium). Depresjon kan forekomme. Det er rapportert om fall og frakturer hos benzodiazepinbrukere».

På generelt grunnlag anbefaler vi alle som ønsker å trappe ned, eller helt av, og gjøre det så langsomt som mulig for å unngå sterke abstinenser. Vi anbefaler oftest de som kontakter oss om å trappe ned i samarbeid med lege hvis det er nødvendig eller mulig. I ditt tilfellet er det kanskje ekstra viktig hvis du har MS. Vi har tidligere fått henvendelser fra personer med MS som har opplevd forsterkede symptomer på sykdommen under nedtrapping. Derfor kan det bli vanskelig å skille abstinenser og sykdommen din under nedtrapping, og vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med din behandlende lege.

Se også vår artikkel Hjelp til å slutte med benzodiazepiner.