Kan lightergass påvises i urin eller blod? I så fall, hvor lang tid tar det før det ikke lengre kan påvises?

Kvinne, 17 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi er kjent med, er det ikke mulig å teste for bruk av lightergass med blod- eller urinprøver. Vi kan i hvert fall si med sikkerhet at lightergass ikke inngår i noen standard rusprøver.

For øvrig vil vi oppfordre deg til å unngå rusbruk av denne typen, da det potensielt kan medføre betydelige helseskader. Du kan lese mer om dette på våre faktasider om sniffestoffer.