Jeg sliter veldig med flyskrekk og har derfor fått 15 mg. tabletter med Sobril av legen. Hun har sagt at jeg kan ta to 15 mg. tabletter (altså 30 mg.) før flyturen. Det jeg lurer på er om det er farlig å ta tre tabletter (til sammen 45 mg.)? Jeg bruker ikke sobril eller andre beroligende stoffer til vanlig, så er ikke kjent med hvordan det vil virke på meg.

Kvinne, 29 år fra


RUStelefonen svarer:

Det er ikke nødvendigvis farlig å ta 3 tabletter Sobril (tilsammen 45 mg.), men vi vil likevel anbefale at du unngår dette. Grunnen til det er at dersom du ikke tidligere har erfaring med Sobril, vil du kunne oppleve å bli mer «slått ut» enn hva som strengt tatt er hensiktsmessig. Det er bedre om du i første omgang følger doseringen legen har angitt, og ser hvordan du reagerer på denne, før du evt. vurderer et høyere inntak ved neste anledning – fortrinnsvis også med klarsignal fra legen.

I Felleskatalogens omtale av Sobril finner du et avsnitt som heter «Dosering» – dette kan være greit å lese gjennom, så du får en oversikt over generelle retningslinjer her.