La oss si at 20 g kofein er dødelig dose for meg, 1 boks fenaszon kofein tabletter inneholder 20 tabletter hvor 1 tabletter inneholder 100mg koffein (altså 2 g per boks) dette betyr at jeg trenger 10 båkser for og få 20g… men fenaszon er det jo enda mere av, og jeg lurer på hvordan det vil fungere? Hva vil virke først? Kommer jeg til og lide mye? Ogsåvidere…..

Kvinne, 40 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke angi hva som er dødelig dose på forskjellige typer legemidler. Rent generelt kan vi si at risikoen for varige skader som regel er tilstede ved inntak av høye doser legemidler. Når det gjelder Fenazon-koffein er bivirkninger ved overdosering: kvalme, brekninger, oppkast, søvnighet, sirkulasjonsforstyrrelser med bl.a. hjertebank og økt åndedrett, opprømthet, kramper, besvimelse og nedsatt nyrefunksjon (kilde: pakningsvedlegg).

Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du vil ha mer eksakt svar, de har større kunnskap om denne type legemidler.