Hvordan skal jeg slutte med paralgin forte uten å bli dårlig.

Kvinne, 65 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Nedtrapping er stikkordet her. Om det går an å gjøre det helt uten å bli dårlig overhodet er tvilsomt, men ved langsom nedtrapping unngår du det verste. Du sier ikke noe om mengden du bruker, så vi kan vanskelig gi deg en plan. Men om du reduserer dosen med – la si – 20 % i uken, er det en grei plan for de fleste medikamenter. Når du kommer ned i en eller en halv tablett daglig, ta annenhver dag i ca en uke før du slutter helt. Du må også være mentalt forberedt på noe tidvis russug. Konferer med legen (dersom dette er foreskrevne tabletter) hvorvidt hun/han mener dette er en fornuftig plan.

Lykke til!