Hei 🙂 så flott at rustelefonen finnes !
Hvordan er det med vedvarende skader etter avsluttet hasjbruk? Noen pekepinner på seinvirkninger? Kognitivt, psykisk og fysisk ? Tenker her på daglig bruk over flere år. Undres da jeg forsatt opplever det som at hjernen ikke er helt på topp igjen 3 år etter jeg kuttet hasj helt ut.
Mvh lykkeligere som rusfri <3

Kvinne, 40 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Så fint at du er lykkelig som rusfri! Det med senvirkninger etter bruk av cannbis er litt omdiskutert, og det synes å forekomme store individuelle forskjeller. Men så vidt vi vet har ikke vitenskapen landet på noen endelige konklusjoner, dermed kan vi bare nevne det de fleste synes å være enige om.

Fysiske langtidsvirkninger: Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstrusjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn. Dette vil høyst sannsynlig justere seg tilbake når man har vært uten cannabis en tid.

Psykiske langtidsvirkninger: Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Dette kan vanskeliggjøre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er  ikke påvist at bruk av cannabis fører til permanente hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner.