Kan jeg ruse meg ned med concerta hvis jeg har ADHD og bruker concerta til vanlig mot ADHD?

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er litt usikre på hva du mener med å «ruse deg ned», men hvis det er slik at du bruker Concerta til vanlig og lurer på om du vil oppleve rus hvis du tar mer enn foreskrevet dose er svaret vårt at dette bør du ikke prøve på.

Hvordan du vil reagere på større dose er vanskelig å forutsi. Kanskje vil du ikke merke så mye, eller kanskje vil du føle deg litt annerledes (rusa), eller kanskje vil du oppleve ubehagelige symptomer på overdose. I pakningsvedlegget til Concerta står det at store doser vil kunne gi følgende symptomer:

Kvalme, opphisselse, skjelving, tiltagende ukontrollerte bevegelser, muskelrykninger, epileptisk anfall/krampeanfall (kan etterfølges av koma), lykkefølelse, forvirring, ser, føler eller hører ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner), svetting, rødming, hodepine, høy feber, endret hjerterytme (langsomme, raske eller uregelmessige hjerteslag), høyt blodtrykk, utvidede pupiller og tørr nese og munn.

Vi tenker at dette kan være så ubehagelig at det er best å la være!