Kan rivotril hjelpe mot tinnitus

Kvinne, 67 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Fra det vi kan se så finnes det noen studier som kan antyde at rivotril har en dempende effekt på symptomer ved tinnitus. Samtidig nevnes det ikke noe om rivotril/klonazepam på legeforeningens nettside om tinnitus. Uansett – vi ikke helsepersonell og kan derfor ikke svare deg utfyllende på det. Vi anbefaler deg å snakke med en legespesialist om emnet eller kontakte Hørselshemmedes Landsforbund, HLF. Vi minner om at rivotril er vanedannende og skal foreskrives av lege (reseptgruppe B).