Har brukt Imovane 7,5 mg, i mange år, startet med 1/2 tablett hver kveld, nå 1 hel, klarer ikke å sove uten har prøvd urter i te etc. Har ekstrem overgangsalder og lavt stoffskifte, noe som går utover nattesøvnen. Er jeg avhengig? Føler med svimmel og ør til tider. Har også slitt med angst og depresjon. Tar sobril etter behov, 1/2 tabl. 5, mg.

Kvinne, 56 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dersom du har brukt Imovane daglig i flere år, er det ganske sannsynlig at du har utviklet en avhengighet til dette legemiddelet. Det at du ikke får sove uten, kan tyde på det. For øvrig er det også ganske vanlig at man må forhøye dosen etter en stund, da man gradvis utvikler toleranse. Dette er fordi din vanlige dose simpelthen ikke vil være like effektiv etter en viss tids regelmessig bruk. Imovane er beslektet med medikamentgruppen benzodiazepiner, som er kjent for å være potensielt svært vanedannende.

Dersom du er bekymret for denne utviklingen anbefaler vi at du snakker med legen din om din nåværende medisinering, slik at legen evt. kan bistå med nedtrapping eller medisinbytte. Det er i så fall viktig å lage en fornuftig (langsom) plan for nedtrapping så du slipper eventuelle abstinenser.