Elvanse og bilkjøring

Har en sønn på 19 år med påvist ADHD hos psykiater. Fikk Elevanse av legen, sammen med Lamical for bipolar 2.
Spørsmål er hvis han tar førerkortet, og eventuelt blir sjekket av politiet. Viser da blodprøven at han er ruset?
Må han ha med attest fra psykiater at han går på dom som medisin?

55 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er i utgangspunktet fullt mulig å kjøre bil samtidig som man bruker Elvanse, sett at sønnen din er tilvendt dosen han står på, og at han ikke overstiger den dosen som er fastsatt av legen. For en rekke legemidler er det fastsatt konkrete maksimale tillatte døgndoser når man skal kjøre bil; men for Elvanse/lisdeksamfetamin er vi ikke kjent med at noen slik konkret grense finnes. I Førerkortveilederen, avsnitt Generelt helsekrav til førerkort for alle typer bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen, fremgår bl.a. dette: «helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko«. Dette vil i praksis bety at han oppfyller helsekravene til å inneha førerkort så sant hans bruk av Elvanse ikke medfører helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko, og her vil individuell vurdering fra legen spille en stor rolle. Dette er ytterligere beskrevet i avsnittet Legemidler som kan påvirke kjøreevnen.

Dersom han skulle stoppes i trafikkontroll, vil eventuelle prøver slå ut positivt som amfetamin/sentralstimulerende. Det er sannsynlig at han i så fall må levere fra seg førerkortet midlertidig, inntil en sakkyndig vurdering vil fastslå at han ikke har handlet i strid med loven. Så vidt vi er kjent med vil det ikke ha noen betydning om han har med seg en legeerklæring i bilen. I artikkelen Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken fra Oslo Universitetssykehus er dette beskrevet som følger:

«De faste konsentrasjonsgrensene gjelder ikke der legemidler er inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege. En som jevnlig bruker samme dose av et bestemt legemiddel, vil etter en tid utvikle toleranse. Da er ulykkesrisikoen mindre enn hvis et legemiddel brukes bare sporadisk. Slik bruk må kunne dokumenteres av lege, og i slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering være nødvendig for å kunne fastslå om føreren var påvirket og eventuell påvirkningsgrad. Det vil også bli vurdert om de påviste konsentrasjonene er forenlige med forskrivningen».

Til slutt vil vi også legge til at det finnes et regelverk omkring bilkjøring og ADHD-diagnose, som handler om mer enn bruken av legemidler alene. Hvilke regler som gjelder for ham avhenger av om hans ADHD er uten adferdsforstyrrelse eller med adferdsforstyrrelse. Les mer om dette i nevnte lenker.

fant du ikke det du lette etter?

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss

Test

Chat

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!