Hva er innholdet i nobligan hvilket rustoff hva slags narkotiske stoffer inneholder nobligan

Mann, 51 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Virkestoffet i Nobligan er tramadol. Tramadol er et syntetisk opioid, som brukes i smertebehandling. Opiater (naturlige) og opioider (syntetiske) har misbrukspotensiale som rusmidler.