Vurdering av edruelighet og helsekrav til førerkort

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei.

Er det sant at hvis du drikker alkohol annenhver helg er dette greit, men hvis man røyker cannabis like ofte sier politiet at du ikke er edruelig og vil ta førerkortet ditt? Selv om man aldri kjører i ruspåvirket tilstand?

Hvis det stemmer, hvordan er det forenlig med likhet for loven prinsippet?

Mann, 20 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er ikke nødvendigvis fastsatt hvor regelmessig man må bruke cannabis før man ikke lenger oppfyller helsekrav til å ha førerkort – dette blir en vurderingssak fra legen ut ifra vedkommendes situasjon som helhet. I Førerkortveilederen (se lenken «Praktisk») fremgår bl.a. følgende:

For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen (…). Med «gjentatt eller vedvarende» menes et bruksmønster der bruken av legemidler til rusformål har skjedd ved flere anledninger, eller at det har vært en bruk som har pågått over tid der den totale bruken anses å påvirke trafikksikkerheten også når søkeren ikke er påvirket av legemiddelet.

Dette betyr at enkelte vil kunne bruke cannabis annenhver helg uten at dette nødvendigvis medfører inndragelse av førerkort, mens andre derimot risikerer at dette vil kunne skje. Når det gjelder alkohol og helsekrav til førerkort (se lenken «Praktisk») fremgår bl.a. følgende:

Med langvarig høyt inntak og skadelig bruk av alkohol menes inntak av alkohol i en grad som kan føre til forstyrrelse i atferd, gi helsesvekkelse og føre til avhengighet (F10.1 i ICD10). Bestemmelsen vil komme til anvendelse dersom alkoholbruken påvirker trafikksikkerhetsrisikoen. Med avhengighet av alkohol menes atferdsmessige, kognitive og fysiologiske endringer etter langvarig høyt inntak av alkohol der vansker med kontrollert inntak gir økt toleranse og skadelige virkninger neglisjeres (F 10.2 – 10.7 i ICD 10). Når slike helsesvekkelser er påvist, inntrer meldeplikt til fylkesmannen.

Så, det er vanskelig å si presist hvordan dette vil stille seg mht. «likhet for loven»-prinsippet, da begge lovverkene befinner seg i en slags gråsone med mye bruk av skjønn og individuell vurdering. Likevel er det fullt forståelig at enkelte vil oppleve lovverket som skjevt og urettferdig. Det beste du kan gjøre er kanskje derfor å engasjere deg politisk, og støtte deg til et parti som jobber for bedre vilkår for brukere av illegale rusmidler.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.