Hei! Jeg har sterk sosial angst ved situasjoner der jeg må prestere. Da tar jeg én eller to tabletter Vival 2mg, som jeg har blitt foreskrevet av legen min. Saken er at jeg snart skal på avslutningsseremoni for kullet mitt i bacheloren min, og denne er rundt 12-tida. Da tenker jeg å ta en sånn tablett. Problemet er av det er avslutningsfest seinere på kvelden og den starter ca. i 20-tida. Dette innebærer naturligvis alkoholholdig drikke, noe jeg er klar over er en uheldig kombinasjon med Vival. Når burde jeg ta den tabletten med Vival for at jeg skal unngå komplikasjoner?

Kvinne, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er riktig som du sier, at kombinasjonen Vival + alkohol ikke er veldig heldig. Samtidig er det bra at du er obs på dette, og ønsker å ta de nødvendige forholdsreglene. Vival har en forholdsvis lang virketid, med en halveringstid omkring 20-50 timer. Dette betyr at du i utgangspunktet ikke skal drikke alkohol overhodet samme dag som du tar Vival – vår anbefaling blir derfor at du velger mellom Vival eller alkohol denne dagen. Dette vil være det aller beste, men kanskje vanskelig rent praktisk.

Dersom du likevel begrenser deg til kun 1 Vival på dagen og en på ettermiddagen, noen timer før festen, og ikke overdriver alkoholinntaket, vil dette neppe medføre livstruende komplikasjoner. Likevel er det en god sjanse for at en slik kombinasjon vil gi en forsterket opplevelse av alkoholrusen, i tillegg til å øke alkoholens søvndyssende virkning – noe man selvsagt gjerne vil unngå på en fest.

Det er svært viktig å holde seg til lavest mulig alkoholprosent og minst mulig alkohol. Hvis du har sosial angst og intensjonen din er å unngå å gjøre noe dumt, er det viktig du er klar over mulige virkninger ved for stort inntak. De kan en bli temmelig grenseløs og gjøre (eller bli med på) ting som du aldri ellers ville gjort.

Husk også at dersom man drikker ut av et glass er det ikke så lett å se om det er alkohol eller ikke. Det finnes øl uten alkohol og det finnes drikker som likner helt på champagne/vin. Du kan drikke svært små mengder alkohol og ev. gå over til alkoholfritt uten at dette vil bli lagt merke til.

For fremtiden bør du få et klarsignal fra, eller avklare dette med, legen som skriver ut Vival til deg.

Vi ønsker deg en god seremoni!