Jeg lever et liv veldig preget av rus. Jeg vil bare egentlig dø og alle bortsett fra nær familie har forlatt meg. Hva gjør jeg, jeg vil helt ærlig bare dø

Mann, 23 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er leit å høre om at du har det såpass vanskelig, men ettersom du skriver til oss, tolker vi det som at du dypest sett ønsker å komme deg ut av denne situasjonen på andre måter enn ved å dø. Ettersom vi ikke har så mye konkret informasjon om din situasjon, blir vårt svar til deg følgelig ganske generelt.

Vi vet ikke om du har det vanskelig fordi du ruser deg, eller om du ruser deg fordi du har det vanskelig. Dette er uansett kanskje en ond sirkel og et «høna og egget» type spørsmål. For å bryte ut av vanen du er inne i, krever dette bl.a. selvdisiplin, motivasjon og konkret planlegging, en miljøforandring, samt at du får den rette hjelpen fra de rette personene. Nær familie er vel og bra, men selve den praktiske hjelpen bør komme fra profesjonelle. Vi har laget en guide som heter Hjelp til å slutte – der vil du finne tips og informasjon om forberedelser, fremgangsmåter og egnede hjelpetiltak tilpasset de enkelte rusmidlene. Det første du bør gjøre er altså å sette deg et langsiktig mål: f.eks. hvor du ønsker å være om et år fra nå. Deretter bør du planlegge konkrete trinn for hvordan du skal kunne realisere dette målet. Ingen kan si at det vil være enkelt, men umulig er det faktisk ikke. Avtal en time med fastlegen din med det samme, slik at du kan få en henvisning til et egnet tiltak i spesialisthelsetjenesten. Dersom du allerede mottar denne typen hjelp, men opplever at det ikke fungerer, bør du forsøke å få innvilget et annet tilbud istedet. På hjemmesidene til HelseNorge finner du en oversikt over offentlige hjelpetilbud. Se også dette heftet fra Selvhjelp Norge for tips om mange tilbud i form av selvhjelp.

Du er selvsagt også velkommen til å kontakte oss på telefon 08588 eller chat i åpningstidene for en anonym og utdypende samtale.