Hvor mange år har Narkotika blitt brukt som medisin og narkotika?

Mann, 15 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi antar at dette er en skoleoppgave, og du finner også veiledning til skoleoppgaver på vår hjemmeside. Narkotika er svært mange ulike stoffer (flere hundre) som i dag er listet som narkotika på narkotikalisten. Ganske mange av disse stoffene både blir og har tidligere blitt brukt som medisin, og det er derfor ikke så lett å si sikkert hvor mange år narkotika har blitt brukt som medisin og narkotika. For eksempel har mange urter som tidligere ble brukt som medisin blitt ført opp på urtelisten, som i dag klassifiseres som legemidler. Noen av de urtene og medisinene er også listet som narkotika. Det finnes også en rekke legemidler som også er klassifisert som narkotika.

Hvis vi skal gi deg ett råd bør du kanskje ta for deg de mest vanlige stoffene som både er medisin og narkotika f.eks. morfin, cannabis og beroligende midler (Valium etc). I Store norske leksikon kan du lese om narkotika, og noe om historisk bruk som medisin. På RUStelefonens hjemmeside og Folkehelseinstiuttets hjemmeside er de vanligste narkotiske stoffene omtalt, du finner også noe informasjon om historisk bruk som rusmiddel og medisin. Vil du fordype deg i temaet kan du lese Rusens historie av Bjørn Qviller (1996). Rusens historie. Oslo: Samlaget. Wikpedia har også en god oversiktsartikkel om  medisinens historie