Hei, jeg lurer på om det kan være farlig hvis man kombinerer Zopiclone 7,5mg med sobril 25mg ? Altså ikke at man tar dem sammen men med dagers mellomrom. En Zopiclone en dag og en sobril noen dager senere? Håper på svar

Mann, 26 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

I henhold til interaksjonsanalyse på Felleskatalogen skal ikke Zopiclone og Sobril brukes samtidig. Samtidig er det lite grunn til å tro at det er akutt farlig, eller skadelig, og bruke disse medikamentene med noen dagers mellomrom. Dette er snakk om små mengder.  Dersom du bruker de nevnte medikamenter over tid kan de skape avhengighet, men i små mengder og sjelden er det ingen fare. Disse medikamentene bør ikke kombineres med alkohol. Siden begge disse medikamentene er reseptbelagte, bør du ta kontakt med legen din for veiledning om bruk. Skal man f.eks. kjøre, bil må bruken av dem avklares med lege.