Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Feil, mangel, overdriving, osv.

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei,

Jeg leser en god del faktafeil, mangler, og/eller overdriving. Eksempler på faktafeil er nesten hele skriveriet under tittelen: » Benzodiazepiner & cannabis (hasj/ marihuana)» under blandingsmisbruk. Verken Cannabis eller vanlige benzodiazepiner kan føre til pustestans (unntak kan være benzodiazepiner, men det skal enorme doser til, eller kombineres med opioider/opioater, GHB/GBL, og/eller alkohol, først da snakker vi risiko).

Benzodiazepiner kan dempe noe av de psykiske effektene til Cannabis, men det demper også ubehag som enkelte opplever når de røyker Cannabis, som angst, hjertebank/høy puls, o.l, så det er ikke bare negativt å kombinere denne planten med vanlige benzodiazepiner.

Og det er IKKE sant at virkestoffene i Cannabis og Benzodiazepiner virker på samme sted i hjernen, isåfall er det nødt til å være indirekte. THC fungerer som partielle agonister for egne «cannabis»-reseptorer i sentralnervesystemet, forkortet CB1 og CB2. CBD derimot, er antagonist for disse to reseptorene. Det vil si at THC delvis aktiverer og sender nervesignaler fra reseptorene som videre fører til rusen man kjenner. CBD er antagonist, altså de blokkerer bare disse reseptorene, som fører til at endogene og tilførte stoffer som binder seg til CB1 og CB2 blir utelatt, men samtidig vil kroppen venne seg til det og opp-regulere reseptorene slik at man får mindre toleranse, siden THC gjør det motsatte, altså ned-regulerer. Folk som krysser og lager egne krysninger/hybrider av Cannabis er ofte ute etter den perfekte mengden THC i forhold til CBD. Ikke for mye, ikke for lite, og dermed finne en type som både har god effekt, og samtidig ikke fører til økt toleranse, iallefall minimalt og uten at effekten blir svakere (når mengden THC er meget høy og samtidig lite CBD, så vil man i starten få meget god effekt, men den vil avta fort). THC og CBD er også positive regulatorer for Morfin og Delta reseptorene, to av tre mest brukte og viktige opioid reseptorene ved inntak av Morfin, Kodein, Oksykodon, Heroin, osv. Dette fører til økt effekt mellom opiater og Cannabis, men virkestoffene i Cannabis påvirker ikke aktiviteten mellom reseptorer og endogene stoffer som naturlige endorfiner, men inntar man opiater, så vil effekten økes. Selv om effekten økes, så økes ikke faren for overdose. Opiater og Cannabis er faktisk en super kombinasjon innenfor medisin. CBD er også en partiel HT1A reseptor agonist, som er skal være ansvarlig for angstdempende og effektivitet mot psykiske plager.

Benzodiazepiner binder seg hovedsaklig til GABA-A reseptorer som positive regulatorer, med andre ord, så øker bare bensodiazepiner aktiviteten mellom det naturlige signalstoffet GABA (som er det viktigste hemmende signalstoffet i kroppen) og GABA-A reseptorer. Dette kan føre til avhengighet over tid, men Cannabis bidrar ikke til økt toleranse, avhengighet, eller farer for respirasjons-svikt.

Cannabis fører heller ikke til økte konsentrasjoner av Benzodiazepiner i kroppen, for det gir ingen mening. HVIS noen av stoffene i Cannabis hemmer enkelte lever enzymer som er viktig for de fleste medisinene til nedbrytning og omdannelse til andre stoffer (metabolisme), så hadde det også sannsynligvis vært tilfelle på en rekke andre lege og rusmidler.

At tobakk kan hindre denne «farlige» kombinasjonen som er basert på eventyr, oppfattes nesten som en oppfordring for folk til å røyke tobakk også hvis man allerede røyker Cannabis og bruker Benzodiazepiner.

Eksempler på mangel: kan være paragrafen angående kombinasjon av MDMA (Ecstasy) og Fleinsopp, der det var mangel på informasjon, men denne kombinasjonen kalles for en «Hippieflip», mens en kombinasjon av MDMA og LSD kalles for en «Candyflip».

Eksempler på overdriving: «ketamin kan potensielt være dødelig ved høye doser». Hva er en høy dose? En normal hallusinogen dose er 5-10 ganger under anestesi-dosen, med andre ord, så trenger man et gram eller mer med rent Ketamin tatt via injeksjon før det er dødelig.

Dette er bare noen eksempler. Trenger dere noen med masse teori og kunnskap om rus? Samt hatt praktisk erfaring i 7 år nå? Er på vei å kutte vekk litt og litt. Var 20 ganger verre bare for 1-2 år siden, så det har forbedret seg. Jeg kan rette på feil, legge til informasjon, fjerne faktafeil, og hvis noe ikke viser til å gi noen mening, så kan jeg forklare det meste.

Har ingen utdanning, men når jeg begynte med rus, så leste jeg alle sidene jeg kunne finne som de og de stoffene før jeg prøvde dem ut. Siden jeg også er en person som liker ut teste nye ting, så har jeg nok testet MINST 50 forskjellige psykoaktive stoffer, kun til eget bruk. Og når jeg leser flere artikler og viser kildekritikk før jeg prøver et stoff, så har det resultert i høy kunnskap om rus og legemidler, farmasi, farmakologi, osv. Jeg kan også svare på spørsmål, for det beste svaret kan de bare få hos folk som vet hva de driver med, har erfaring og kunnskap, og har kommet seg delvis eller helt ut av uføret.

Mann, 26 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Først og fremst vil vi takke for et utfyllende og velbegrunnet innspill. Vi er fullt klar over at deler av våre hjemmesider inneholder mangelfull og til tider misvisende eller utdatert informasjon, og da er denne typen kommentarer veldig nyttige. Dette er noe vi kontinuerlig forsøker å revidere og forbedre, men hvor andre arbeidsoppgaver ofte har måttet prioriteres. Eventuelle unøyaktigheter skyldes altså ikke primært manglende kunnskap blant våre ansatte, men snarere en begrenset arbeidskapasitet. I enkelte tilfeller har vi også bevisst valgt en forenklet fremstilling av informasjon, da store deler av vår brukergruppe primært ønsker kortfattet og lett begripelig innhold som oppleves som relevant for dem, fremfor en detaljert teknisk redegjørelse.

Mange av eksemplene du trekker fram er helt berettiget. Deler av det du skriver er vi kjent med fra før, og andre deler skal vi sette oss bedre inn i. Vi tar ditt innspill til etterretning og vil ved anledning revidere det stoffet som eventuelt kan oppfattes som misvisende – og her er våre sider om blandingsbruk blant planlagte prosjekter for revisjon. Merk imidlertid at vi kun vil inkludere den typen informasjon som vi selv vurderer som relevant for våre brukere.

For øvrig leter vi per i dag ikke etter nye ansatte – men du er velkommen til å følge med på Oslo kommunes hjemmesider for eventuelle utlyste stillinger i fremtiden. Dine erfaringer kan uansett være verdifulle. Du kan jo vurdere å søke jobb som erfaringskonsulent innen rus andre steder også. Slike stillinger blir det stadig flere av. Vi minner om at det da vil kreves et avklart forhold til rusmidler.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.