Lurte på hvor lang tid det tar å analysere urinorøve om mistanke om narkotika bruk

Kvinne, 62 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det vil variere veldig utfra hvem som tar prøven, og hvem som analyserer den. Det finnes såkalte hurtigtester som gir resultat på noen minutter. Urinprøver som tas av leger sendes gjerne bort til laboratoriet, og bør analyseres i løpet av en uke etter at prøven er tatt. Så kan det ta en uke eller to før laboratoriet gir svar tilbake til legen, og så avhenger det av legens rutiner for å gi tilbakemelding til pasienten. Er du veldig usikker eller spent kan du jo ta kontakt med det stedet du tok prøven, og forhøre deg med dem.

Dersom det er i forbindelse med barnevern, samvær osv., kan du ev. be barnevernet om råd.

Det er generelt viktig å lage klare, skriftlige avtaler om prøvetakingens tidspunkt, premisser for positive prøver osv.