Hvor mange drikker for å bli full blant mindreårie

Mann, 15 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Dette er et spørsmål som generelt er vanskelig å besvare spesifikt, da det umulig kan tallfestes nøyaktig. Likevel vil du nok komme ganske nær et korrekt bilde dersom du leser UngData-rapporten 2016. På side 82 vil du f.eks. se at 56 % av elever på videregående trinn har drukket seg «tydelig beruset» minst én gang i løpet av det siste året. På ungdomsskoletrinnet er det 13 % som oppgir det samme.