Har tatt en pils. Skal har urinprøve Tirsdag formiddag er det sansynlig at det da vises ?

, 43 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

På en vanlig urinprøve vil alkohol kun kunne påvises maks ett døgn etter inntak.
Men, det finnes også andre måter og påvise alkoholbruk over tid på. Når urin analyseres, ses det etter et nedbrytningsprodukt av alkohol fra leveren. En liten andel av inntatt etanol vil ”glukuronideres” i lever og skilles ut i urinen. Etter inntak av 2-3 alkoholenheter, kan etylglukuronid (navnet på stoffet som påvises) påvises i urin i 15-25 timer etter at etanolen er eliminert fra blodet. Større inntak kan påvises i inntil 3 døgn. Nå har jo du bare inntatt en pils så da er det liten mulighet for at det vil kunne påvises på en slik prøve.

Du kan se på artikkelen «Fakta om alkoholmetabolittene etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS)» fra Folkehelseinstituttet.