40 år på metadon vedligeholdelse kan jeg bliv stof fri

Mann, 57 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er ikke umulig. Det er flere som går av både metadon og buprenorfin, selv etter mange år i behandling/på vedlikeholdsdose. En del har hatt en lettere vei til å gå av ved å først gå over fra metadon til buprenorfin og deretter trappe seg helt av. Det er mulig, men det er viktig med gradvis, langsom nedtrapping og innleggelse den siste tiden/når en går av. Dersom du har en støtteperson, snakk med ham/henne. Dersom du ikke kjenner til Larnett, bør du gjøre deg kjent med dem og derigjennom få tips og råd fra andre i din situasjon. Mange i NA har også selv klart å slutte, eller kjenner noen som har gått vellykket av LAR – og holdt seg rusfrie.

Ta gjerne kontakt for en anonym samtale eller mer informasjon.