Vis man tar 600mg 2C-B vil man aldri lande? En kompis tok 600mg 2C-B å han har trip’pet i 4 måneder nå. (Har prøvd 2C-B selv så vet hvordan det er

Kvinne, 20 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Som du sikkert er klar over allerede, er 600 mg en ekstremt høy dose 2C-B. En vanlig brukerdose ligger omkring 15-35 mg, og 2C-B er et rusmiddel som ofte vil gi en eksponentiell vekst i opplevd rusvirkning i takt med størrelsen på inntaket (i kontrast til en mer «flat kurve», som er typisk for en rekke andre rusmidler).

Vi har forsøkt å finne materiale som beskriver forventede ettervirkninger ved inntak av denne størrelsen, men dessverre uten noen klare resultater. Vi er ikke kjent med at det finnes forskning som omhandler såpass store inntak, og vi finner heller ingen brukerrapporter som er i nærheten av slike doser. Derfor kan vi dessverre ikke si noe sikkert om hvorvidt vennen din vil komme til å lande, og når man eventuelt kan forvente at dette vil skje. Generelt vet vi at svært høye inntak av hallusinogener i noen tilfeller medfører at brukeren opplever intense ettervirkninger som kan vare i flere måneder, noen ganger også år. Det er helt klart en mulighet for at disse ettervirkningene vil gå over, men vi har ikke noe grunnlag for å angi en sannsynlig tidsramme for dette.

Selve virkestoffet vil være ute av systemet hans for lenge siden, og det han nå opplever er selvopprettholdt nevrologisk/psykisk. Dersom han ikke har gjort det allerede, anbefaler vi at vennen din oppsøker profesjonell medisinsk hjelp, fortrinnsvis en nevrolog, eventuelt også en psykolog.