Hva er konsekvensene ved å levere noen andre sitt urin til en legeattest til å gå stevne i kickboksing?

Og hvordan/hva tester de etter på en legeattest hos vanlig fastlege?

Mann, 18 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kan forstå er svaret på spørsmålet ditt todelt: Du risikerer både juridiske konsekvenser og konsekvenser som idrettsutøver.

Hvis du blir tatt for å forsøke å jukse på urinprøve, eller leverer en annens urin vil dette bli behandlet som en positiv prøve av idrettsforbund og antidopinginstanser. Vanlige idrettsrelaterte konsekvenser er utestengelse fra klubben du representerer og fra konkurranser i to-fem år.  Ubehaget alt dette ville medføre for de involverte er kanskje vel så avskrekkende som eventuelle juridiske konsekvenser.

Det er opp til forbundet om de vil anmelde videre til politi som eventuelt står for juridiske/strafferettslige konsekvenser.

Mange fastleger sender urinprøver til medisinsk laboratorium (FURST). Den enkelte lege krysser av for de stoffene det ønskes test for, feks. anabole steroider, testosteron og veksthormon, pluss vanlig ruspanel. Ved dopingprøver i forbindelse med sport testes det for alle preparater på dopinglisten. Så vidt vi vet taes slike dopingkontroller ikke hos fastlegen men av uavhengige dopingkontrollører.