Slår concerta ut på vanlige urinprøver? Slår det ut på amfetamin? Noen sier ja, og andre sier det ikke gjør det.

Kvinne, 47 år fra


RUStelefonen svarer:

Det kan være at du har fått sprikende svar fordi det kommer an på hva du mener med vanlige urinprøver. Hvis det er snakk om hjemmetester, kommer det an på hvorvidt den spesifikke testen sporer metylfenidat, som er virkestoffet i både Concerta og Ritalin. Hvis det er urinprøver som sendes inn til laboratoriet,er det vanlig at man tester for metylfenidat.

Metylfenidat skal ikke slå ut som amfetamin, heller ikke på hjemmetester. Hvorvidt det finnes enkelte hjemmetester av dårligere kvalitet som ikke skiller mellom disse stoffene, vet vi ikke.