Hvor lang tid tar det for laboratoriet å analysere en prøve?

, år fra


RUStelefonen svarer:

Dette kommer først og fremst an hvor mye pågang det aktuelle laboratoriet har på det aktuelle tidspunktet. Sjelden vil det være snakk om lengre ventetid enn noen uker. Ofte er det også slik at selve prøven tar kort tid å gjennomføre, men at enkelte typer prøver kun gjennomføres på bestemte dager – f.eks. slik at dersom en type prøve gjennomføres hver onsdag morgen, og din prøve ankommer laboratoriet onsdag ettermiddag, vil du måtte vente en uke til din prøve gjennomføres. I tillegg må du medregne noen dager med forsendelse fra laboratoriet til rekvirenten.

Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til Avdeling for klinisik farmakologi (ved St. Olavs hospital), et laboratorium som jobber med slike tester (se avsnittet «Brukerhåndbok – analysesøk – svartider»).