Hvis eg har tatt mer enn 4 sobril 15 mg, på en dag. det Hvor lenge må eg vente med å kjøre bil? Eg vil helst vere trygg på vegen når eg kjører bil. det eg føler ikkje noko «rus» når eg har tatt mer 4. Av erfaring så har legen ein tendens til sei mange timer mer enn det som er rett. Har sjekka på nett, og då finner eg alltid mindre tid enn legen påstår. Det kan være litt ergerlig, spesielt om det er noe e må kjøre på. det og kunne faktisk kjørt før enn hans påstand.

Mann, 52 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Hvis du tar 60 mg Sobril eller mer på et døgn vil du ikke lenger oppfylle helsekravene for å kjøre bil på Sobril. Helsekravet oppfylles med inntil 30 mg i døgndose. Dessuten ser vegtrafikkloven ser på stoffkonsentrasjonen av det enkelte preparatet, og ikke på hvor mange tabletter man har tatt. Den nedre straffbarhetsgrensen tilsvarer 0,2 i alkoholpromille. Ved 10 mg Sobril bør man vente 5-12 timer og ved 20 mg 10-35 timer, i følge våre veiledende kilder fra Folkehelseinstituttet.

Du bør altså ikke kjøre bil når du går på disse dosene, selv om du føler deg opplagt. Stoffkonsentrasjonen din vil kanskje ikke være innenfor lovlig grense før minst et par døgn etter siste inntak, på slike doser. Vi anbefaler at du snakker med legen din og vurderer å gå ned til en dose som oppfyller helsekravene før du kjører bil igjen.