Jeg tok tre 10 mg Ritalin på søndag. Bruker det ellers aldri, heller ikke andre ting. På fredag skal jeg levere urinprøve på Furst (er i LAR). Slår Ritalin ut på sånne urinprøver (ruspanel)? Vet det testes bl.a. for amfetamin. Kan det slå ut på den femte rene dagen ved engangs bruk?

Mann, 34 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ritalin inngår ikke i stanard ruspanel hos Fürst, og det skal heller ikke slå ut som amfetamin. Ritalin kan vanligvis spores i 1-3 dager etter inntak.