Hva er rusavhengighet

Kvinne, 13 år fra


RUStelefonen svarer:

Rusavhengighet er et sammensatt problem som kan bestå av både fysiske og psykiske faktorer. Den fysiske avhengigheten kan være at en rusavhengig føler seg syk hvis hen slutter å ta et bestemt rusmiddel (abstinenser), og den psykiske avhengigheten kan være at den rusavhengige har så lyst til å ruse seg at det overskygger alt annet. Du kan også lese mer om avhenighet her på et fakaark fra Folkehelseinstituttet.

I Norge defineres  rusmisbruk etter en internasjonal sykdomsklassifikasjon som heter ICD-10, fordi denne brukes av det norske helsevesenet for å diagnostisere rusproblemer.

Når noen utvikler rusavhengighet, kan de føle at de mister kontrollen over valgene sine. Det å ruse seg kan oppleves som viktigere enn alt annet, derfor kan avhengighet forstås som en type «tvang» der brukeren ikke klarer å redusere misbruket, selv om de vet at det skader dem både fysisk og psykisk.