Hei! I min klasse har vi nå to uker på å lage en presentasjon om rus og rusmidler og jeg lurer på hvor mye mengder narkotika må man få i seg før man bli påvirket? La oss si en mann på 85 kilo, hvor mange gr er nyttig for at han skal bli ruset?

Kvinne, 14 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Når du skal lage denne presentasjonen, er det viktig at du er klar over at narkotika ikke er ett enkelt stoff, men snarere en samlebetegnelse på mange ulike stoffer. Du kan lese om de ulike rusmidlene på våre faktasider om rusmidler. I tillegg er det også slik at hvor mye vedkommende har brukt tidligere bestemmer hvilken dose man trenger; dersom man bruker rusmidler regelmessig, er det ofte slik at man trenger en høyere dose for å bli ruset. Dessuten må man også ta i betraktning hvor rent/utblandet stoffet er, noe som kan variere en del.

Det er altså slik at ulike rusmidler har rusvirkning ved ulike doser. For å illustrere dette skal vi gi deg noen eksempler på vanlige brukerdoser for noen ulike rusmidler, f.eks.:

Cannabis (røyket): 0,2-0,5 gram
Kokain (sniffet): 0,02-0,05 gram
Heroin (i sprøyte): 0,005-0,015 gram (betydelig mer enn dette for vanebrukere)
LSD (oralt): 0,0001 gram

Se også våre sider Veiledning til skoleoppgaver.