Hvilke sammfunnsmessige konsekvenser skaper heroin? i ulykker, kriminalitet, utgifter til behandling, ulykkesrissiko, og sosiale relasjoner?
Hvordan påvirker dette rusmidler kroppen? korttidsvirkning og langtidsvirkning?
Hvile konsekvenser har det for samfunnet?

Mann, 14 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Hva slags konsekvenser misbruk av heroin (og andre rusmidler) har for  samfunnet, er veldig omfattende og ikke så lett å svare på kort og enkelt. Men som du er inn på er arbeidsfravær, oppløste familier, utgifter til behandling, skader og ulykker noen eksempler. Siden ungrus.no har svart på et linknende spørsmål tidligere, les svaret her.

Forskning.no har en fin artikkel om hvilke økonomiske konsekvener narkotika har for samfunnet.

På våre faktasider kan du lese mer om virkninger av heroin.