hva er virkningene og bivirkningene med hasj?

Kvinne, 13 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Virkningene og bivirkningene av cannabis er i ganske stor grad personavhengige; i tillegg har det mye å si hvor mye/ofte man røyker, samt hvor sterkt cannabisproduktet er. Vi har skrevet en artikkel som sier litt om mulige virkninger og bivirkninger; den finner du under våre faktasider om cannabis.