Hei! I går kveld blei jeg stoppet av politiet mens jeg kjørte bil for å ta narkotest. Den fungerte ikke så jeg måtte bli med på legevakta for blodprøve og urinprøve.
Jeg erkjente før testen at jeg hadde røkt hasj noen dager før. Urinprøven ble såklart positiv.
De tok tegn og symptomer testen sin, og det forsto jeg det sånn at jeg besto greit. Jeg var følte meg på ingen måte beruset, helt fin form å hadde spist middag ute med familien.
Jeg har røkt hasj i 17 år, mer eller mindre regelmessig. Som regel hver dag, men bare på kveldene. Så jeg har nok litt thc lagret i kroppen, så derfor er jeg engstelig for resultat av blodprøvene.
I går når vi tok testen hadde jeg ikke røkt på 19 timer og hatt en god natt søvn.
Jeg lurer da på: Tror dere de kommer til å ta fra meg førerkortet pga dette? Jeg mener selv at det isåtilfelle er helt feil, kjenner meg selv godt, å jeg var på ingenting måte ute av stand til å kjøre bil.
Jeg samtykket til at de kunne midlertidig beslaglegge førerkort, var det dumt? Burde jeg trekke tilbake samtykke for å få fortgang i saken? Eller er det bra at det tar lang tid? Leser i div saker at det tar lenger tid å behandle saken hvis man har samtykket til beslag av førerkortet.
Det var etter forholdene en veldig god tone mellom meg og betjentene. De påsto at de skulle skrive gode ord om meg i margen, på skrivet til juristen.

Mvh en svært spent mann.

Mann, 37 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Selv om du aldri har kjørt bil i ruspåvirket tilstand, har myndighetene i prinsippet grunnlag for å beslaglegge førerkortet ditt dersom du regelmessig røyker cannabis, med hjemmel i norsk lov. Dette er beskrevet i Førerkortveilederen (avsnitt Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål). Regelverket ble revidert og trådte i kraft 1. oktober 2016, og sier at det skal dreie seg om «Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer» for at helsekravene til å inneha førerkort ikke skal være oppfylt. Hva som defineres som «Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer» er imidlertid et spørsmål uten helt klare fasitsvar, og blir ofte en vurderingssak fra legens side. Blant annet fremgår dette, i avsnittet «Praktisk» fra sistnevnte lenke:

Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.

Dermed blir svaret på ditt spørsmål at ja, det er en mulighet for at de vil ta fra deg førerkortet, i hvert fall for en periode. Standard prosedyre er at du må levere rene prøver i seks måneder, før førerkortet kan utstedes på nytt (hvorpå du også må avlevere urinprøver i en periode, som et kontrolltiltak). I så fall må du være forberedt på at det kan ta litt tid, fra uker og opptil flere måneder, før du leverer rene urinprøver nå, tatt i betraktning varigheten og omfanget av din cannabisbruk. Det er imidlertid ikke sikkert at du faktisk vil få førerkortet inndratt, såfremt det ikke er grunnlag for å påstå at din cannabisbruk er helseskadelig, gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller at du er avhengig. Her vil de prøvene som har blitt tatt spille en viss rolle.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det var lurt eller ikke å samtykke til midlertidig beslag, og hvorvidt du bør trekke tilbake dette samtykket, har vi dessverre ikke et godt svar. Her anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat/jurist.