Hei er i gang med nedtrapping på Sobril. Har brukt 10 mg daglig i ca ett år. Er gått ned til 5 mg nå. Merket ingen abstinenser de 2 første ukene, men i 3 uke merket jeg at jeg fikk smerter i muskelaturen. Er det vanlig?

Mann, 62 år fra


RUStelefonen svarer:

Ja, det er ganske vanlig at abstinensreaksjoner inntreffer først en stund etter at man har påbegynt nedtrapping. Dette er delvis fordi oksazepam (virkestoffet i Sobril) bruker forholdsvis lang tid på å gå ut av kroppen, noe som betyr at kroppen ikke nødvendigvis vil «merke» en reduksjon i dosering før det har gått et visst tidsrom. Muskelsmerter er for øvrig en vanlig abstinensreaksjon etter nedtrapping på denne typen legemidler.