Hei, jeg har vært til behandling hos Traspoklinikken, da jeg har drukket for mye.
De tok førerkortet, og jeg går nå hver 14’e dag for å avlevere urinprøve.
Så jeg lurer på :
1. Betyr det at jeg ikke kan drikke i det hele tatt? Vil jo gjerne ta en øl i godt lag, eller i helgen.
2. Hvor lenge må jeg avlevere urinprøve? (Har ikke kjørt i fylla, men de tok førerkortet på ‘forhånd’)
Tusen takk for hjelpen! 🙂

Mann, 47 år fra


RUStelefonen svarer:

Det er rutine å bli fratatt førerkortet for en periode (på minst 6 måneder) når man er i rusbehandling. For å få det tilbake må man oppfylle helsekravene. Avholdenhet er et av disse. Det betyr at du ikke skal drikke i det hele tatt.

Du må avlegge urinprøver i tilsammen tre og et halvt år når du får førerkortet tilbake. Du må få godkjent helseattest via legen din, først etter et halvt år og deretter for inntil ett år av gangen. Hyppigheten av urinprøver avtar som regel med økt tillit over tid, eller erstattes av stikkprøver.

Du kan lese om helsekravene til førerkort i Førerkortveilederen.