Kan jeg kjøre vanlig personbil da jeg tar 10 mg stilnoct kl ti om kvelden for søvn og 5 mg sobril for angst på dagen.

Kvinne, 42 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på mail, og anonymiserer deg derfor. I følge Helsekravene til førerkort kan man ta inntil 10 mg Zolpidem (som er virkestoffet i Stilnoct) i døgnet så fremst man venter minst 8 timer etter inntak med å kjøre. Når det gjelder Sobril, er helsekravene oppfylt ved bruk av inntil  30  mg i døgnet.

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36 Legemidler (lovdata.no), som både Stilnoct og Sobril er, reduseres angitt døgndose med 50 %.  Det vil si at dersom du tar begge disse medisinene, vil du måtte halvere dosen på de begge for å fylle helsekravene. Vi anbefaler deg å snakke med legen om en løsning på dette.