Er det lov for en venn å sende paralagin forte reseptbelagt til meg gjennom posten

Mann, 50 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Viser til telefonsamtale.

Vi antar at det var deg vi snakket med på telefonen. For ordens skyld, her er det vi snakket om skriftlig:

Kodein, virkestoffet i Paralagin forte (i tillegg til paracetamol) er klassifisert som narkotika i Norge. Det vil si at det er forbudt å overdra disse pillene til andre enn den som har resepten. I verste fall kan du og den som sender bli bøtelagt etter Legemiddelloven (§§ 24 ff). Vi vil tro sjansen er liten for at det skal bli stoppet i og med at det er innenlands, men man vet jo aldri.

MERK. Dersom dette er en annen henvendelse enn den vi hadde på telefonen, gjelder samme svar. Med mindre det er snakk om å sende over landegrenser. Da gjelder andre regleverk og risikoen er mye større.