Går fast på Sobril 15 mg daglig og har i det siste dessverre hatt behov for å ta apodorm 5mg på kvelden. Går også på 1 paralgin forte morgen og kveld pga kroniske smerter. Har fått paralgin forte over en lengre periode. Hvor mye må jeg eventuelt trappe ned for å kjøre bil. uten smertestillende så har jeg så smerter i nakken at jeg «kjører» karusell pga spenninger. Da har jeg lov til å kjøre men velger å ikke kjøre fordi jeg er for svimmel.

Prøvd å lese meg frem til svar på nett, vet jeg kan ta 15 mg Sobril men er usikker på mengden Apodorm og når da paralgin forten kommer inn i bildet.

Mann, 44 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36, vil du ikke oppfylle helsekravene til å inneha førerkort (se § 37). Dette betyr at du kun har lov til å bruke to av de tre legemidlene du oppgir dersom du skal beholde førerretten. Maksimale tillatte døgndose for bruk av Sobril er, som du sier, 15 mg – når du i tillegg bruker andre legemidler som påvirker kjøreevnen. Du kan fortsette å ta 5 mg Apodorm på kvelden, så sant du venter minimum 8 timer før du kjører bil. I så fall må du kutte ut Paralgin Forte. Dersom du heller ønsker å beholde Paralgin Forte (og kutte ut Apodorm eller Sobril), bør du snakke med legen din om dette – ettersom regelverket bl.a. sier at legemiddelet skal være langtidsvirkende, dvs. «opioid-legemidler som brukes slik at pasienten har en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet uten sederende effekt av den enkelte dosen». Slik vi forstår reglene er det tillatt å bruke forholdsvis store mengder Paralgin Forte og samtidig beholde førerretten, så sant det har gått minimum 7 dager siden forrige doseøkning – men her vil vi altså be deg snakke med legen for endelig klarsignal.

Regelverket er ytterligere beskrevet og forklart i Førerkortveilederen.