Ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand og lurer på om jeg da skal krysse av for misbruk på skjemaet jeg får når jeg tar opp teorien, hva er politiet sin definisjon på misbruk?

, 19 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Du kan finne politietes definisjon på rusmisbruker på politites nettsider: «Ein rusmisbrukar er ein person som brukar eit rusmiddel på andre måtar enn det som er akseptert i samfunnet, eller som brukar andre middel enn dei som er akseptert av samfunnet til å oppnå ein rusverknad.»

Bruker politiet denne definisjonen, så vil vi anta at de mener at all bruk av alle typer illegale rusmidler, uavhengig av menge og hyppighet, defineres som misbruk. Når det gjelder alkoholbruk, blir kanskje denne definisjonen litt mer diffus. Så svaret på spørsmålet ditt avhenger for det første av om det var alkohol eller illegale rusmidler du ble tatt for, og hvordan fyllekjøring tolkes i henhold til definisjonen ovenfor.