på grunn av alvorlig ulykke for 10 år siden med påfølgende sterke smerter og angt, har jeg i 10 år brukt tramagetic 300mg. daglig og 75-100 mg sobril også daglig. i tillegg har jeg brukt 7.5 mg zopiklone ved leggetid. for 2 uker sluttet jeg etter en uke litt nedtrapping. mitt ønske er å bli medisinfri. hverdagen er blitt et mareritt. føler meg fullstendig utmattet og helt fri for energi. føler meg veldig syk, men jeg vil slutte med medisin. hva kan hjelpe meg gjennom dette forferdelige marerittet………..

Mann, 63 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er mulig å trappe ned medisinbruk på egen hånd, men generelt anbefaler vi å trappe ned i samarbeid med lege som har foreskrevet medisinen. Det som er viktig er at du trapper sakte ned.Vanlige abstinenser ved benzodiazepiner er stress, angst, uro, skjelving og kramper. Har du hatt angst eller depresjoner før du begynte med medisiner, vil du nok i abstinensperioden oppleve at dette blir forsterket, i noen tilfeller også verre enn det var i utgangspunktet før du begynte å ta piller. men blir mildere ved sakte nedtrapping. Med sakte, menes nedtrapping over flere uker eller måneder. På denne måten unngår du også farlige abstinenskramper.

Det som kan være lurt er at du i samråd med lege skriver en nedtrappingsplan og forsøker å følge den.

På denne siden kan du finne god informasjon og gode råd for nedtrapping av benzodiazepiner. Der finner også en «oppskrift» for nedtrapping.

Her kan du også finne tips.