Hvilke tre religioner har lange tradisjoner med profeter?

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen må ærlig innrømme at vi er bedre på rusmidler enn på profeter. Men, når vi søker det opp på nettet ser vi jo at det er mange av dem, og de går helt tilbake til oldtiden. Store norske leksikon, Wikpedia med flere omtaler en rekke profeter fra ulike religioner. Du kan jo velge ut de profetene du synes passer best, for de religionene du vil omtale.

Lykke til hvis det er en skoleoppgave!