Hei! Hvor høy promille er det forsvarlig å ha?

Mann, 14 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er nok forskjeller på hva folk oppfatter som forsvarlig promille, men du kan se på denne tabellen at ved en promile på over 0.9 så begynner man å endre atferden såpass mye at man kanskje ikke bør drikke mer. Det er dog store forskjeller på atferden til folk som har akkurat den samme promillen. Det er også andre forhold man bør ta i betraktning, som hvem man er med, hva man ønsker å oppnå, hvilken toleranse man har for alkohol, om man skal tidlig opp neste dag og hvilken form man er i. PS! I Norge skal man være 18 år for å drikke alkohol.