Gjør 2cb noen fysiske skader på organer i kroppen? Hvilke? Hvordan bli frisk?

Mann, 25 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Risiko for fysiske skader ved bruk av 2C-B er først og fremst forbundet ved akutte bivirkninger under aktiv ruspåvirkning. 2C-B har en svakt stimulerende effekt, som ved høye doser kan medføre belastningsskader på hjerte/kar samt overoppheting og dehydrering. En rekke brukere rapporterer også å oppleve magesmerter og hodepine ved bruk. For øvrig er virkninger og bivirkninger av 2C-B lite kartlagt.