Hei du!
For omkring 3 uker siden ble jeg fratatt lappen for mistanke om kjøring i påvirket tilstand.
Jeg tilsto både bruk og besittelse, men jeg tok siste trekk omtrendt 6 timer før vi reiste ut med bilen og politiet dukket opp. Vi sto på en parkeringsplass med motoren i gang.
Jeg ble da med på å ta blod og urin prøve, jeg har verken hørt noe fra politiet eller legen angående prøven.
Kan jeg da hente lappen om den perioden dem nevnte på 3 uker er gått?

Jeg godkjente også at dem midlertidig tok inn førerkortet (3uker).

Jeg har røyket hver uke en god stund men nå har det da stoppet opp, i og med at jeg er VELDIG avhengi av førerkortet i jobb.

Hva skjer vidre?

Mann, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Du hører nok fra dem snart, men du kan ev. vurdere å ta kontakt med både politiet og legen din.

Vi må svare deg på generelt grunnlag.

I denne saken er det potensielt flere forhold. Det ene gjelder brudd på Vegtrafikkloven grunnet kjøring  i ruspåvirket tilstand. Straffen for å kjøre i ruspåvirket tilstand vil være avhengig av hvor stor konsentrasjon av ulovlige midler som ble målt hos deg. Straffen vil således kunne variere fra forelegg til ubetinget fengselsstraff. Du kan se litt på den vedlagte artikkelen nedenfor som omhandler kjøring med promille. Kjøring under ruspåvirket tilstand med andre midler enn alkohol straffes etter de samme bestemmelsene. Vegtrafikkloven § 22 og §22a sier litt om kjøring i ruspåvirket tilstand og hvordan dette testes. Selve straffebestemmelsen står i § 31, hvor det er gradert straff etter hvor stor konsentrasjon av ulovlige midler som ble målt.

Det andre gjelder helsekravene til førerkort. Her er det en del betingelser som må være oppfylt for at du skal få lappen tilbake. Hvis det vurderes slik at du bruker cannabis regelmessig (det vil si i praksis om du bruker det overhodet) vil du ikke fylle helsekravene til førerkort. Da må du dokumentere rene prøver i 6 mnd. før du får lappen tilbake. Det vil si at dersom du skal unngå å få førerkortet inndratt i 6 mnd. grunnet ikke oppfylt helsekrav, må du godtgjøre overfor legen din at du ikke bruker cannabis. Du må kunne dokumentere det. Kan du ikke det, er det overveiende sannsynlig at det blir vurdert dithen at du  ikke fyller helsekravene til førerkort og må levere rene prøver i 6 mnd. før du får lappen tilbake. Her er hele veilederen til helsekrav/førerkort. Les de generelle bestemmelsene og rull deg ned til §§ 35 ff. der du kan lese om rusmiddelbruk og helsekrav.