Hei har gått igjennom et frivillig behandlingsopplegg på institusjon og i forkant av dette måtte min fastlege sende inn melding til fylkesmannen om at jeg ikke oppfylte de helsemessige kravene til førerkort.
Mitt spørsmål er: når jeg skal søke om å få førerkort tilbake-teller prøvene jeg avla i de 2 mnd jeg var innlagt på institusjon når jeg skal søke om å få lappen tilbake etter 6 mnd eller gjelder dette 6 mnd prøvetaking utenfor institusjon?
Har nå levert negative prøver i 6 mnd, rusproblemet mitt var periodisk blandingsmisbruk men har tidligere (7år siden) vært av mer alvorlig art selv om jeg har hatt et «stabilt» liv ved siden av med fast jobb osv.

Mann, 36 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Aller først må vi få gratulere deg med fullført behandling og seks måneder rusfri! Det er bra!

Om du kan få tilbake førerkortet er noe du må diskutere med fastlegen din, men som regel skal de to månedene du var innlagt også telle. Førerkortveilederen sier ingenting om hvorvidt det må være utenfor institusjon. Alt i alt blir dette en vurdering fra fastlegen. Du kan lese hele førerkortveilederen her.

Lykke til!