Hvorfor er det slik at folk begynner med rusmidler, og noen klarer og holde seg unna?

Kvinne, 15 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det korte svaret på dette spørsmålet er: fordi folk er forskjellige. Ulike mennesker har ulik personlighet og karakter; de har ulike holdninger og verdier, og er i ulike livssituasjoner. Det kan være mange ulike grunner til at folk prøver rusmidler, her er noen eksempler:

– Nysgjerrighet
– Kjedsomhet
– Gruppepress
– Det er noe som «bare skjer»
– Ønske om virkelighetsflukt, f.eks. pga. psykiske, sosiale eller profesjonelle problemer
– Ønske om å oppleve spesifikke egenskaper ved et rusmiddel

Enkelte fortsetter med å bruke rusmidler av ulike grunner, noen mulige eksempler:

– Simpelthen fordi de liker rusen
– Fordi det er et element i et sosialt fellesskap
– Fordi de har blitt avhengige

Som du sikkert forstår, så er det mange faktorer som kan spille en rolle her. Enkelte personer kan være utsatt for noen av disse faktorene, andre personer kan være utsatt for andre faktorer. Og noen personer er ikke særlig utsatt for noen av disse faktorene i det hele tatt.