jeg bruker 150 mg lyrica morgen kveld hvorda stiller det seg ved bilkjøring

Mann, 75 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Hvis du er vant til å bruke denne Lyrica-dosen, går på den fast og er tilvendt den, så er det opp til deg selv å vurdere om du kan kjøre bil forsvarlig på dem. Lyrica er et antiepileptikum og påvirker sentralnervesystemet. Derfor er det rød trekant på pakken. Du kan lese om slike medisiner og bilkjøring her. Hvis du bruker andre typer medisiner samtidig, spesielt opiater, bør du rådføre deg med legen din før du kjører bil.

I Helsedirektoratets Forskrift om helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen står i § 35 om antiepeleptika, antidepressiva og antipsykotika: «Helsekrav oppfylt ved stabil medisinering.» Det kan være øvrige helsekrav for grunnsykdommen, f.eks. ved epilepsi.