Hei. Jeg er en mann som har stivoperert ryggen 4 ganger + 1 operasjon for å utvide hull til nerverbaner. Mye smerter derfor da Norspan 20mg som smertestillende. Har også Attentin som adhd medisin som fastlegen skriver ut, og som jeg nå har søkt på blå fra adhd foreningen i Norge. Har da levert mange urinprøver som slår ut på amfetamin som da er attentin, men Norspan slår aldri inn. Selv om prøvene går på uspec opiater. Blir litt enstelig for att både lege og adhd foreningen ikke tror at jeg bruker disse, men selger de i stedet. Har du/dere noen forklaring på hvorfor ikke Norspan vises i urinen? Mvh

Mann, 46 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Norspan inneholder opioidet buprenorfin. Det brukes en spesifikk test for å påvise buprenorfin ved medsinsk laboratorium. Likevel er bubrenorfin alltid med i Fürst sitt ruspanel og Norspan skal slå ut på Fürst sine urinprøvesvar med mindre man går på en veldig lav dose. I slike tilfeller kan buprenorfin påvises i en utvidet test da det finnes flere forskjellige måter å påvise buprenorfin på.

Vi går utfra at det i ditt tilfelle har vært brukt en annen analysemetode enn den til Fürst. Ofte benyttes hurtigprøver, feks. på instusjoner og legekontor. Disse er uspesifikke og ikke alltid pålitelige. Hvis det er tilfelle for deg bør du be om å få sendt prøvene dine til Fürst slik at du også blir testet for bubrenorfin.