Jeg lurer på hva som blir gjort for dem som er blitt avhengige av narkotika?

Direkte spørsmål (hvis dere ikke skjønte spørsmålet) : Finn ut hva som blir gjort for dem som er blitt avhengige av narkotika?

Ps: Ikke skriv så lang tekst, gidder ikke å lese alt, må skrive ned alt i boka etterpå.

Kvinne, 12 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke gjøre hele skoleoppgaven din for deg – den er det du selv som må gjøre. Vi kan likevel gi deg noen lenker som du kan jobbe videre med.

I Norge finnes det en del ulike tilbud for rusavhengige, som baserer seg på at brukeren frivillig ønsker å oppsøke slike tilbud. Du kan lese om de vanligste formene for rusbehandling i denne artikkelen fra våre hjemmesider. Det finnes også en rekke organisasjoner og selvhjelpsgrupper som jobber innenfor rusfeltet, og som jobber med å forbedre vilkårene for de rusavhengige. Disse kan du lese mer om i dette heftet fra Selvhjelp Norge.

Se også våre sider Veiledning til skoleoppgaver.