Branding med metadon

Mann, 60 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er litt vanskelig å forstå spørsmålet ditt . Vi antar at du mener at noe blandes med metadon. Om du skriver til oss igjen og beskriver hva slags blanding det i så fall er snakk om, så svarer vi deg på nytt.